gagnef

Stimuli, (fortsättning, platsspecifik installation på Gagneffestivalen, Skankaloss, 2016

fjädrande stål

varierande dimensioner