Stimuli

Stimuli, 2016, Kungl. Konsthögskolans masterutställning, Stockholm

fjädrande stål, gelatin

varierande dimensioner

Foto: Jean-Baptiste Béranger